O Chřibech > Charakteristika
O CHŘIBECH
>> CHARAKTERISTIKA OBLASTI

      Horské pásmo Chřiby zabírá plošně nevelkou oblast střední Moravy a odděluje severní rovinatou Hanou od jižních rovin Moravského Slovácka. Nejvyšších výšek dosahují vrcholy Brdo (586 m), Ocásek (553 m), Hrad (551 m), Jílová (544 m), Holý kopec (548 m), Lenivá hora (462 m), Kozinec (494 m). Pískovcové svahy této vrchoviny jsou porostlé listnatými lesy s výskytem různých druhů stromů. Nejvíce se objevují duby, buky, lípy, olše, javory a většina jejich podrostu. Severní částí pohoří Chřiby protéká řeka Morava a na jeho svazích pramení množství drobných potoků a říček, které se do Moravy vlévají. Podnebí řadí Chřiby mezi mírně teplé oblasti. Teploty v zimních měsících se pohybují kolem -2 - -4oC, v letním období dosahují cca 16 - 18oC. Počet dnů se sněhovou pokrývkou je přibližně 60 - 80, počet letních dnů je cca 40 - 50.

Chřiby-průvodce.cz - portál turistické oblasti Chřiby