Místopis > Profil místa, objektu
MÍSTOPIS
Hledej
v oblasti
Profil místa, objektu, lokality
Medlovický lom     turistická trasa  
      Přírodní památka Medlovický lom (1,2 ha) leží asi 500 m západně od obce Medlovice a představuje unikátní ukázku porcelanitů v úplném profilu. Jedná se o jedinou lokalitu svého druhu na Moravě. Nejcenější část lokality tvoří lomová stěna 50 m dlouhá, cca 5 m vysoká, která reprezentuje průřez zbytkem jedinečného výskytu porcelanitů v úplném profilu, včetně zón kontaktu s nadložím a podložím. Ze vzácnějších druhů rostlin se v lomu vyskytuje např. konopička úzkolistá, černýš rolní, zvonek moravský, prvosenka jarní, sesel sivý, divizna rakouská a rozrazil rezekvítek vídeňský. Z ohrožených druhů obratlovců zde nachází útočiště skokan štíhlý, ještěrka obecná a rejsec černý. Zajímavým je ojedinělý výskyt motýla ohniváčka černočárného, který se jinak vyskytuje vzácně na vlhkých loukách. Na slunných místech je v porcelanitové suti hojný cvrček obecný.
 Název:  Medlovický lom
 Typ objektu/místa:  Přírodní útvar, objekt, zajímavost
 Barevné stezky:    turistická trasa  
 Upřesnění typu:  přírodní památka - lom
 Oblast:  Kyjovsko
 Okres:  Uherské Hradiště
 Nadmořská výška:  
 Poloha:  500 m západně od obce Medlovice
 Přístupnost:  
 GPS souřadnice:  
 Majitel:  
 Kontakt (majitel):  
 WWW stránky:  
 Konané akce:  
Chřiby-průvodce.cz - portál turistické oblasti Chřiby