Místopis > Profil místa, objektu
MÍSTOPIS
Hledej
v oblasti
Profil místa, objektu, lokality
Střílky    Zelená turistická trasa  
      Střílky jsou starou osadou, která vznikla při mocném hradu, který zde byl vystavěn na obranu cesty ze Zdounek na Koryčany a Kyjov a zároveň chránil přechod přes Chřiby (viz HRAD). Obec je poprvé připomínána roku 1261, kdy se po něm píše kastelán brumovský Smil ze Střílek (de Zdrilke), zakladatel vizovického kláštera. Další osobou s tímto přídomkem a snad i majitelem hradu a obce je Petr Puklice ze Střílek (1263). Historie obce je spojena s osudy hradu, který se uvádí výslovně jako pustý roku 1542. Do městečka se správa stříleckého panství dostala tedy někdy počátkem 16. století. Roku 1578 získal Střílky od Václava z Boskovic Mikuláš Kobylka z Kobylího. V letech 1591 - 1599 je ve Střílkách uváděna přítomnost tvrze. Neznámým způsobem nabyl panství před rokem 1608 evangelík Adam Martinkovský z Rozseče. Při pobělohorských konfiskacích mu byly Střílky i vyhořelé Zástřizly oceněné na 16000 zl. mor. ponechány, ale byl nucen zaplatit vysokou pokutu. Od roku 1624 držel panství rod Petřvaldských, který se Střílkami spojil i Cetechovický statek. Městečko i panství značně utrpělo v průběhu třicetileté války. R. 1763 vymřel Bernardem Petřvaldským rod po meči a panství zdědili Künburgové. Ti je prodali roku 1885 Herbersteinům, kteří panství dále prodali roku 1912 pozemkové bance v Praze od které je získal Leopold Berchtold z Buchlovic. Roku 1927 koupil střílecký lesní velkostatek Dr. Zdeněk Černý s manželkou Annou.
Zámek stojí v místech někdejší tvrze vzpomínané na konci 16. století Stávala v místech severozápadního rohu pozdějšího renesančního zámku, který dal přestavbou této tvrze vybudovat Adam Martinkovský z Rozseče. Ve 30. letech 18. století dal zámek přebudovat do barokní podoby Antonín Amand z Petřvaldu. Vznikl tak komplex jednopatrových budov kolem nádvoří s hranolovitou věží. Na nádvoří byla vybudována hodnotná barokní přízední kašna neznámého autora s figurální plastikou Neptuna. Dnes je zámek veřejnosti nepřístupný, neboť po roce 1993 jej restituentka předala Nadaci Živoucí světlo, která si zde zřídila své sídlo. Anglická zahrada byla u zámku založena koncem 18. století Na jejím dolním konci byla vybudována počátkem 19. stol lovecká skalka, která sloužila jako střelnice pro zámecké panstvo a jejich hosty.
Barokní hřbitov nechal vystavět Antonín Amand z Petřvaldu. Za autora této ojedinělé hřbitovní architektury, navržené a vytvořené v l. 1730 - 1743 je pokládán Ignác Josef Cyrani z Bolleshausu, autor řešení piaristického kostela ve Strážnici. Jedná se o prostranství s celkovou plochou 1856 m2, utvořené násypem na svahu u kostela, obezděné mohutnou kvádrovou pískovcovou zdí. Zeď je vysoká vpředu přes 3 m, vzadu přes 10 m. V ose čtverce s vykrojenými nárožími je dvouramenné schodiště a mohutná kaple. Uzavřená plocha je dokonalým systémem kanálů odvodněna. Díky odvodňovacímu systému a kvalitě navezené zeminy podléhají pohřbená těla rychlejšímu tlení než je obvyklé. Pod kaplí jsou dvě klenuté krypty v kterých jsou pohřbeni Künburgové. Sochařskou výzdobu provedl vynikající moravský sochař Gottfried (Bohumír) Fritsch (1706 - 1750), žák slavného vídeňského sochaře Jiřího Rafaela Donnera. Autorem některých drobnějších sousoší je pravděpodobně jeho bratr Josef Antonín Fritsch. U obou vchodů na hřbitov jsou umístěny dvě velké kamenné vázy s jemně provedenými reliéfovými kompozicemi nebe a pekla. Dvě menší vázy s reliéfy smrti a posledního soudu jsou nad vchody do hrobky u kaple. Uprostřed vstupní plošiny, pod níž se také nalézá krypta, stojí socha anděla smrti v nadživotní velikosti. Podobné dvě mohutné postavy andělů - strážců stojí u kaple. Všechny tři sochy působí svou mohutností, koncepcí i provedením. Na ohradní zdi stojí 22 sousoší vyjadřujících jednak cnosti a dobré skutky, tak hříchy a nepravosti. Náklady na zbudování hřbitova dosáhly 80 000 zl. Vysvěcen byl hřbitov 12. května 1743. Opravován byl v l. 1872 a 1896. Ve dvacátých letech našeho století když hrozilo sesutí levé zadní ohrady byl hřbitov v l. 1927 -1928 opraven nákladem Památkového úřadu v Brně (168 000,- Kč). Od té doby tato vzácná barokní památka chátrá a dnes se nachází v neutěšeném stavu.
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie stojící na návrší částečně terasovitě upraveném byl postaven v letech 1764 - 1770 podle projektu Gaetana Mathea Bisoniho. V jeho interiéru jsou dvě cenná, mohutná plátna Ignáce Raaba. Před kostelem stojí kamenný kříž s korpusem Ukřižovaného datovaný kryptogramem (1807). Socha sv. Antonína Paduánského vedle kříže pocházi z roku 1906. Socha sv. Jana Nepomuckého u zámku je lidová, zdařilá sochařská práce z konce 18. století Kaple sv. Floriána je typickou venkovskou stavbou z poč. 19. století postavenou na památku velkého požáru Střílek v roce 1744.
 Název:  Střílky
 Typ objektu/místa:  Obec / město
 Barevné stezky:   Zelená turistická trasa  
 Upřesnění typu:  obec
 Oblast:  Koryčansko
 Okres:  Kroměříž
 Nadmořská výška:  371 m n.m.
 Poloha:  6 km sv. od Koryčan na sz. úbočí Chřibů
 Přístupnost:  
 GPS souřadnice:  
 Majitel:  Obec Střílky
 Kontakt (majitel):  Obecní úřad Střílky - tel: 573 375 012
 WWW stránky:  http://www.strilky.cz
 Konané akce:  
Chřiby-průvodce.cz - portál turistické oblasti Chřiby