Místopis > Profil místa, objektu
MÍSTOPIS
Hledej
v oblasti
Profil místa, objektu, lokality
Kostelany   
      Přestože jméno obce ukazuje na její starobylý původ, nejsou o obci žádné záznamy před rokem 1667. Obec příslušela ke kvasickému panství, ale díky výše zmíněné absenci záznamů nevíme kdy a jak se stala jeho součástí.
K obci přísluší skupina chalup při silnici na Kroměříž zvaná Čenče. Zde se také v trati Na kameňáku nalézá starobylý smírčí kříž lidově zvaný Baba. V parčíku na návsi stojí pomník padlým v I. a II. světové válce na kterém je umístěna busta T. G. Masaryka. Pamětní kámen z pískovce připomíná osvobozování obce rumunskou armádou. Kolem obce se nachází zbytky dálnice budované během II. světové války. V katastru obce jsou průzkumné vrty na zemní plyn a ropu, která je zde také v malé míře těžena a soustřeďována v úpravně. Hlubinné ropné vrty zde dosahují hloubky okolo 1500 m.
Záskalí - přírodní rezervace, výměra 31,82 ha - společenstva typu bohatých dubových bučin s výskytem vzácných druhů rostlin.
 Název:  Kostelany
 Typ objektu/místa:  Obec / město
 Barevné stezky:  
 Upřesnění typu:  obec
 Oblast:  Zdounecko
 Okres:  Kroměříž
 Nadmořská výška:  365 m n.m.
 Poloha:  10 km jv. od Zdounek,12 km j. od Kroměříže, na sv. úpatí Chřibů
 Přístupnost:  
 GPS souřadnice:  
 Majitel:  Obec Kostelany
 Kontakt (majitel):  Obecní úřad Kostelany
 WWW stránky:  
 Konané akce:  
Chřiby-průvodce.cz - portál turistické oblasti Chřiby