Místopis > Profil místa, objektu
MÍSTOPIS
Hledej
v oblasti
Profil místa, objektu, lokality
Divoky    Zelená turistická trasa  
      Obec je poprvé zmiňována roku 1131, kdy zde náležel lán role kostelu Spytihněvskému. Roku 1352 koupila kolegiátní kapitula u sv. Mořice v Kroměříži dva lány v Divokách za 36 hřiven stříbra. Ves byla v majetku Voka z Holštejna, který ji roku 1355 postoupil Matyášovi řečenému Havychštejnovi se vším příslušenstvím. Tento Matyáš píšící se z Rataj prodal roku 1360 Divoky nějakému Bohunkovi a jeho manželce. Pravděpodobně odúmrtí se obec dostala do majetku moravského markraběte Jana, který je věnoval roku 1366 Půtovi z Holštejna a téhož roku dne 26. května (in crastino sancti Urbani) mu dovolil, aby Divoky daroval faráři zdouneckému Vavřinci a jeho kostelu. Kostelu zdouneckému náležel plat z obce ještě roku 1561. Statek byl připojen ke zdouneckému panství asi již dříve.
V katastru obce zanikla osada Žernovy, která se nacházela v místech polní trati Žernava (na starších mapách Žernová) je připomínaná roku 1542 (Zrnowyseci) a 1561(Ziernowa). V obou případech již jako pustá, příslušná ke zdouneckému panství .
V obci se nachází památník na způsob skalky a reliéfy kříže a kalicha připomínající oběti I. a II. světové války.
 Název:  Divoky
 Typ objektu/místa:  Obec / město
 Barevné stezky:   Zelená turistická trasa  
 Upřesnění typu:  obec
 Oblast:  Zdounecko
 Okres:  Kroměříž
 Nadmořská výška:  254 m n.m.
 Poloha:  2 km jihozápadně od Zdounek, v údolí na úpatí Chřibů
 Přístupnost:  volně přístupný
 GPS souřadnice:  
 Majitel:  Město Zdounky - místní část Divoky
 Kontakt (majitel):  
 WWW stránky:  
 Konané akce:  Pohádkový les - červen.
Chřiby-průvodce.cz - portál turistické oblasti Chřiby