Místopis > Profil místa, objektu
MÍSTOPIS
Hledej
v oblasti
Profil místa, objektu, lokality
Stupava   
      Jméno Stupava je vzpomínáno již v 15. století (1407 a 1464). Nejednalo se však o obec, ale název údolí podle jména tudy protékajícího horního toku říčky Stupavy (Kyjovky). Vznik osady souvisí s novým osidlováním buchlovského panství po třicetileté válce. Větší část prvních osadníků byli zběhlí poddaní ze vsetínského panství. Ti se zde začali usazovat v l. 1693 -1700. V roce 1705 byla vesnice v základní podobě již dobudována. V urbáři hradu Buchlova roku 1720 stojí: "...na tom místě, kde ta dědina jest, samé hory byly, role nepříliš dávno těžkou prací jsou zdělány". Zemědělství bylo jen vedlejším zaměstnáním pro svou malou výnosnost. Hlavní obživou obyvatel bylo pálení dřevěného uhlí, částečně pak práce v nedalekých sklárnách buchlovského panství, později koryčanských. Stupavská sklárna se nacházela v údolí po proudu Kyjovky asi 2 km jihozápadně od obce. V druhé polovině 18. století produkovala mimojiné i výrobky z módního mléčného skla, místně zvaného "porcelánové". Zájem o zdejší sklo byl především v měšťanských vrstvách, a to i v sousedních zemích. Po zastavení práce v okolních skelných hutích koncem 19. století se obyvatelé živili chudým zemědělstvím, dřevařstvím a pálením dřevěného uhlí, částečně také výrobou perleťového zboží.
Farni kostel sv. Klimenta byl postaven na místě bývalého lesa roku 1863, farní budova roku 1864. Pamětní kříž s korpusem Ukřižovaného při silnici do Koryčan pochází z roku 1812, jsou na něm patrny přežívající barokní formy.
 Název:  Stupava
 Typ objektu/místa:  Obec / město
 Barevné stezky:  
 Upřesnění typu:  obec
 Oblast:  Koryčansko
 Okres:  Kroměříž
 Nadmořská výška:  345 m n.m.
 Poloha:  6 km z. od Koryčan, v údolí říčky Kyjovky (Stupavy)
 Přístupnost:  volně přístupný
 GPS souřadnice:  
 Majitel:  Obec Stupava
 Kontakt (majitel):  Obecní úřad Stupava - Stupava 47, 686 01 Uherské Hradiště - tel.: 572 577 821, fax: 572 577 821, e-mail: stupava@uh.cz
 WWW stránky:  
 Konané akce:  
Chřiby-průvodce.cz - portál turistické oblasti Chřiby