Místopis > Profil místa, objektu
MÍSTOPIS
Hledej
v oblasti
Profil místa, objektu, lokality
Brdo    Červená turistická trasa   Zelená turistická trasa  
      Vrchol úzkého asymetrického hřbetu s příkřejším severozápadním svahem, tvořený paleogenními pískovci a slepenci soláňských vrstev magurského flyše, zalesněný bukovými a smrkovými porosty. V severozápadním svahu se nacházejí četné malé skalní formy. Na vrcholu stávala vysoká dřevěná rozhledna až do konce 70. let našeho století.
Základem jména tohoto kopce je staré nářeční slovo brd s významem "zalesněná vyvýšenina, obvykle se skalnatým vrcholem". Původní význam staročeského brdo byl "mečík, součást tkalcovského stavu", který byl později metaforicky přenesen na výše uvedený význam.
V jihovýchodním svahu jsou dobře patrny zbytky valového opevnění protáhlého tvaru halštatské lužické kultury z konce doby bronzové a starší doby železné. Valy na severovýchodní straně dosahují výšky okolo 1,5 m, na jižní pak až 2 m. Přerušení valu na východní straně nám pravděpodobně lokalizuje vstupní bránu. Plocha tohoto horského hradiska je odhadována na 4,5 ha. Hradisko bylo objeveno roku 1887 Olomouckým musejním spolkem a poprvé popsáno roku 1890 dr. Františkem Přikrylem.
Od podzimu roku 2004 je na vrcholu Brdu v provozu turistická rozhledna, která poskytuje výhled do širého okolí.
 Název:  Brdo
 Typ objektu/místa:  Kopec, hora, vrchol
 Barevné stezky:   Červená turistická trasa   Zelená turistická trasa  
 Upřesnění typu:  nejvyšší bod Chřibů
 Oblast:  Zdounecko
 Okres:  Kroměříž
 Nadmořská výška:  586,7 m n.m.
 Poloha:  2,5 km jz od obce Roštín
 Přístupnost:  volně přístupný
 GPS souřadnice:  
 Majitel:  
 Kontakt (majitel):  
 WWW stránky:  http://www.bunc.cz/brdo.html
 Konané akce:  na vrcholu kopce rozhledna - prohlídka okolí
Chřiby-průvodce.cz - portál turistické oblasti Chřiby