Místopis > Profil místa, objektu
MÍSTOPIS
Hledej
v oblasti
Profil místa, objektu, lokality
Moravanské lúky   
      Komplex lesních luk a drobných lesních enkláv o celkové rozloze 8,72 ha byl vyhlášen přírodní rezervací 28. října 1990. Důvodem ochrany je zachování lučních společenstev v oblasti Chřibů s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin (například bělozářka větvivá, orlíček obecný, prstnatec májový, kosatec trávolistý, kosatec sibiřský, vemeníky a vstavač obecný).
Ochranářský záměr je možno realizovat pouze aktivní formou ochrany území, která představuje napodobování původního způsobu hospodaření na těchto lokalitách. V daném případěto znamená kosení luk a odstraňování náletů dřevin.
Nedílnou součástí chráněného území jsou lesní porosty, které louky bezprostředně obklopují. Podle systému lesnické typologie náleží ke skupině lesních typů Fageto - Quercetum (bukové doubravy).
Komplex těchto luk zasazených do rámce víceméně přirozených lesních společenstev představuje ojedinělou lokalitu svého druhu ve Chřibech.
 Název:  Moravanské lúky
 Typ objektu/místa:  Přírodní útvar, objekt, zajímavost
 Barevné stezky:  
 Upřesnění typu:  přírodní rezervace
 Oblast:  Koryčansko
 Okres:  Hodonín
 Nadmořská výška:  
 Poloha:  3 km jv. od Koryčan na severních svazích Bradla
 Přístupnost:  volně přístupný
 GPS souřadnice:  
 Majitel:  
 Kontakt (majitel):  
 WWW stránky:  
 Konané akce:  
Chřiby-průvodce.cz - portál turistické oblasti Chřiby