Místopis > Profil místa, objektu
MÍSTOPIS
Hledej
v oblasti
Profil místa, objektu, lokality
Stupava   
      Jméno Stupava je zmiňováno poprvé již roku 1407 v zápisech zemských desek o darování hradu Střílky markrabětem Joštem Hechtovi z Rosic. V tomto zápisu se uvádí ve výčtu majetku hradu pustý rybník ve Stupavě ("....cum deserta piscina, que est in Stupowa prope in vallibus,..."). Další zápis pochází z roku 1464, roku 1480 je znovu připomínán rybník na Stupavě, náležící ke stříleckému panství. Údolí horního toku Stupavy bylo nazýváno jejím jménem, obec Stupava vznikla až v posledních letech 17. století. 13. července 1695 se říčka mohutně rozvodnila a napáchala mnoho škod, zvláště v městě Kyjově, kde prakticky úplně zničila rozsáhlé předměstí.
Říčka protéká jako vodárenský tok obcemi Staré Hutě, Stupava, do Koryčanské přehrady, která slouží jako zásobárna pitné vody pro skupinový vodovod. Nad a pod přehradou jsou umístěny vodoměrné stanice. Odsud teče přes Koryčany, Mouchnice, Nemotice, Snovídky údolím oddělujícím Chřiby od Ždánického lesa přes Bohuslavice do Kyjova. V Kyjově byla zřízena vodoměrná stanice již roku 1948. Původně ústila do Moravy, ale vytvořením systému rybníků u Hodonína byl její tok prodloužen až k Dyji do které ústí nad jejím soutokem s Moravou ve výšce 150 m n.m. Plocha povodí činí 665,8 km2, délka toku je 86,7 km.
 Název:  Stupava
 Typ objektu/místa:  Řeka, potok - vodní tok
 Barevné stezky:  
 Upřesnění typu:  vodní tok
 Oblast:  Koryčansko
 Okres:  Kroměříž
 Nadmořská výška:  pramen - 512 m n.m
 Poloha:  říčka, jejíž dolní tok je nazýván KYJOVKA (od Kyjova) pramení na jižních svazích Vlčáku v 512 m n.m
 Přístupnost:  volně přístupný
 GPS souřadnice:  
 Majitel:  
 Kontakt (majitel):  
 WWW stránky:  
 Konané akce:  
Chřiby-průvodce.cz - portál turistické oblasti Chřiby