Místopis > Profil místa, objektu
MÍSTOPIS
Hledej
v oblasti
Profil místa, objektu, lokality
Světlá   
      Stávala zde zaniklá ves připomínaná jako součást zdouneckého panství roku 1412, 1542 a 1561. Roku 1750 zde již byl jen panský dvůr a ovčín. Další zaniklá osada se jmenovala Kopa (připomínaná roku 1542 a 1561) a stávala v lesní trati stejného jména při cestě na Bunč. Při silnici směrem do Zdounek stojí chráněná skupina 5 lip zv. Lípy svobody, vysazených roku 1848 na památku zrušení roboty. Chráněna je také asi 300 let stará lipová alej ve směru k Bunči. 0,5 km z. se nachází přírodní památka Kamenec. Pískovcová travnatá stráň s jalovci a teplomilnými společenstvy rostlin (hvozdík kartouzek, sveřep vzpřímený, bílojetel pětilistý, kozinec dánský aj.) o rozloze 3 ha.
 Název:  Světlá
 Typ objektu/místa:  Památné, významné místo
 Barevné stezky:  
 Upřesnění typu:  zaniklá osada
 Oblast:  Zdounecko
 Okres:  Kroměříž
 Nadmořská výška:  380 m n.m.
 Poloha:  1,5 km jv. od Zdounek, na svahu pod vrcholem Světlá (394,5 m n.m.)
 Přístupnost:  volně přístupný
 GPS souřadnice:  
 Majitel:  
 Kontakt (majitel):  
 WWW stránky:  
 Konané akce:  
Chřiby-průvodce.cz - portál turistické oblasti Chřiby