Místopis > Profil místa, objektu
MÍSTOPIS
Hledej
v oblasti
Profil místa, objektu, lokality
Zdravá voda   
      Pramen sirné minerální vody o němž se zmiňuje již Tomáš Jordán z Clausenburku ve spisu Kniha o vodách hojitelných neb teplicech moravských z roku 1580. Další zpráva o léčivých účincích zdejšího pramene pochází z roku 1659. Pramen byl vyhledáván jako zázračný, v kraji byl znám také pod názvem Svatá studýnka. Zajímavé svědectví o účincích pramene pochází od hraběte Cobora: "Já hrabě Emeryk Cobor, z novu zase uznávám skrze toto psaní, že před třema léty zle na mém zdraví ustanovený sem sem přišel, a lázně té posvátné vody koryčanské sem užíval; poněvádž pak ale tento velebný obraz Panny Marie zde jest, jemu ten účinek vody připsati mohu. Pročež vyznávám, že od toho času lépe v mém zdraví sem se vynacházeti počal. Pro památku té věci toto vysvědčení dávám. V Koryčanech dne 2. července, léta 1665". O Svaté studánce s léčivými účinky se zmińuje také Vincenc Brandl v Knize pro každého Moravana z roku 1863. Věřící nad pramenem nechali postavit malou kapličku, která byla v 60. letech vykradena a dnes se nachází v neutěšeném stavu. Koncem minulého století zde vyrostly malé lázně s restaurací a kuželnou. Oblíbené lázeňské a výletní místo však urpělo zmenšeným zájmem v průběhu I. světové války. Krátce byla ještě ve dvacátých a třicátých letech v provozu letní restaurace s dvěmi lesními kuželnami. Z restaurace byla později zřízena hájovna.
 Název:  Zdravá voda
 Typ objektu/místa:  Řeka, potok - vodní tok
 Barevné stezky:  
 Upřesnění typu:  sirný pramen
 Oblast:  
 Okres:  
 Nadmořská výška:  380 m n.m.
 Poloha:  1,5 km západně od Koryčan
 Přístupnost:  volně přístupný
 GPS souřadnice:  
 Majitel:  
 Kontakt (majitel):  
 WWW stránky:  
 Konané akce:  
Chřiby-průvodce.cz - portál turistické oblasti Chřiby