Obce a města > Profil obce, města
OBCE A MĚSTA
Hledej sídlo v
na
Profil obce
Boršice u Buchlovic
       Kostel sv. VáclavaOkolí obce je archeologicky velmi zajímavé. V tratích Chrástka, Nadhorky a Svobody se nacházejí nálezově bohaté paleolitické stanice. V katastru Boršic jsou však i stopy osídlení neolitického i eneolitického. Pozornost si zaslouží také hradisko lužické kultury a slovanské mohylové pohřebiště. Dobu vzniku obce můžeme hledat nejpozději na konci 12. století. Podle falza z druhé polovině 13. století hlásícího se k roku 1202 koupil za 50 hřiven stříbra markrabí Vladislav Boršice od rytíře Přibyslava a daroval je velehradskému klášteru. Boršice patřily k důležitým hospodářským obcím velehradského panství. Mimo hostinec, mlýn a rybník zde měl velehradský klášter také vinice. V obci žila drobná šlechta, existovalo zde několik svobodných usedlostí a lenní statek. Význam Boršic byl už před husitskými válkami potvrzen vznikem farnosti a kostela.
        Farní kostel sv. Václava byl nově postaven v letech 1700 - 1703, později zvětšen, nynější podoba pochází z roku 1791. Má 3 oltáře, hlavní obraz sv. Václava od Ignáce Raaba. Na schodišti ke kostelu stojí barokní socha sv. Antonína. Hodnotnou barokní stavbou v obci je také budova fary (čp. 191) se zachovalou dispozicí a původním průčelím. Socha sv. Jana Nepomuckého na návsi pochází z l. 1798 - 1808. Barokní socha sv. Jana Nepomuckého na Hložkách je z roku 1733. Při svátečních příležitostech se zde nosí lidový kroj.
 Kód ZUJ:  592064
 Počet obyvatel:  2280
 Rozloha katastru:  979 ha
 Nadmořská výška:  212 m n.m.
 Souřadnice GPS:  
 Starosta:  Petr Matoušek
 Adresa:  
 Telefon:  572 501 121
 Fax:  572 501 498
 E-mail:  ou.borsice@uh.cz
 Oficiální WWW:  http://www.borsice.cz
 Poloha obce/města:  8 km z. od Uh. Hradiště leží z části na svahu, z části v údolí Dlouhé řeky
 Pošta:  687 09 Boršice
Chřiby-průvodce.cz - portál turistické oblasti Chřiby