Obce a města > Profil obce, města
OBCE A MĚSTA
Hledej sídlo v
na
Profil obce
Honětice
       Obec Honětice, samostatná katastrální a politická obec na bývalém panství zdislavském, leží 6,6 km jihozápadně od Zdounek na okresní silnici ze Zdounek do Litenčic. K obci patří tzv. kolonie Rozárov, ležící asi 1,5 km na jihovýchod od Honětic. Vesnice vystavěna je v údolí při potoku Hoštickém (Olšinka), a i když potok není velký, rozvodňuje se při prudkých deštích tak, že zaplavuje celou náves, některé domy až do výše 1 m. V Honěticích je dvůr, patřící Viktoru Dubskému ze Zdislavic, o samotě stojí bývalý mlýn, sloužící nyní za panskou sýpku. Celkem mají Honětice v současné době 74 domů, z toho obytných 71 a 3 domy ostatní (budova školy, kde je v současné době sídlo obecního úřadu, hasičská zbrojnice a budova potravin). Počet trvale obytných domů je 34, domy sloužící k rekreaci 24, domy v opravě 6, domy volné určené k prodeji 5 a ke zbourání 2. V trvale obydlených domech v současné době žije 83 občanů, z toho: 8 dětí do 15 let, 37 důchodců, 34 v produktivním věku a 4 studující. Průměrný věk občanů je 46 let. V dřívějších letech měly Honětice 77 domů, v nichž dle sčítání z roku 1900 žilo 392 občanů, obecnou školu navštěvovalo 57 žáků. V současné době navštěvuje základní školu v Litenčicích 1 dítě. Dříve byla v obci dvoutřídní škola. V obci se nenachází žádný kulturní objekt, je zde jen malá kaplička, zasvěcená sv. Anně. Obec patří k farnosti hoštické. Kolem kapličky jsou zasazeny lípy svobody na památku osvobození naší vlasti z panství Habsburků 28. října 1918. Rozloha katastru obce je 370 ha, z toho orné půdy je 294,3 ha, lesní půdy 31,1 ha, zahrad 7,1 ha, ovocných sadů 0,8 ha, potoků 3,8 ha, luk 0,1 ha, zastavěná plocha 5,1 ha, pastviny 14,4 ha, zemědělská půda 316,6 ha, ost. zemědělská půda 13,3 ha. Obec Honětice v létech 1986-1993 patřila pod Národní výbor Litenčice, později pod Obecní úřad Litenčice. Místním referendem z roku 1992 vznikla znovu samostatná obec a na základě voleb v roce 1993 zde vznikl obecní úřad. Hlavním smyslem místního referenda bylo vyčlenění Honětic ze svazku Litenčice a vytvoření samostatného OÚ Honětice s cílem zajistit zlepšení životního prostředí občanům a vytvářet dobré podmínky k oživení zájmu o bydlení v obci, především u mladých lidí a zlepšit opět vzhled obce.
 Kód ZUJ:  542342
 Počet obyvatel:  79
 Rozloha katastru:  370 ha
 Nadmořská výška:  
 Souřadnice GPS:  
 Starosta:  Vítězslav Mrhal
 Adresa:  
 Telefon:  573 374 153
 Fax:  
 E-mail:  
 Oficiální WWW:  http://www.korycansko-zdounecko.cz/honetice
 Poloha obce/města:  
 Pošta:  768 13 Litenčice
Chřiby-průvodce.cz - portál turistické oblasti Chřiby