Obce a města > Profil obce, města
OBCE A MĚSTA
Hledej sídlo v
na
Profil obce
Jalubí
       Původ zajímavého názevu obce je nejasný. Možná pochází od osobního jména Gelabb, neboť na panství velehradském je připomínán roku 1399 nějaký Hanus Gelabb. V lidové etymologii je název vysvětlován: já líbím po umytí místní vodou. Obec vznikla na místě vykáceného lesa mezi l. 1250 - 1265, kdy je jmenována jako příslušenství velehradského panství. Okolo roku 1563 je v obci poprvé připomínán svobodný dvůr. Jalubští poddaní byli povinni tzv. krevním platem majiteli Buchlova na pastvy a jiné užitky z Buchlovských hor. Obcí vedla cesta z Hradiště do Zdounek. Stávala zde hospoda s celoročním právem šenkování piva i vína. Fara v Jalubí byla již od 14. století jako součást velehradského opatství a byly k ní dlouhou dobu přifařeny obce Jankovice, Košíky, Sušice a Traplice. Významným zaměstnáním obyvatel obce byla až do počátku 20. století hrnčířská výroba.
       Původní farní kostel sv. Jana Křtitele pocházel ze 14. století ke kterému byla roku 1405 připomínána kaple. Současný kostel sv. Jana Křtitele je pozdně barokní stavbou pocházející z doby kolem roku 1763. V kostele se nachází tři oltáře s obrazy Ignáce Raaba. Kaplička za obcí je z roku 1737. Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1856.
 Kód ZUJ:  
 Počet obyvatel:  1726
 Rozloha katastru:  810 ha
 Nadmořská výška:  218 m n.m.
 Souřadnice GPS:  
 Starosta:  Ing. Karel Malovaný
 Adresa:  
 Telefon:  572 573 121
 Fax:  572 573 130
 E-mail:  jalubi@iol.cz
 Oficiální WWW:  
 Poloha obce/města:  1,5 km jz od obce Traplice, 6 km sz. od Uh. Hradiště, zčásti na svahu a zčásti v údolí Jalubského potoka
 Pošta:  687 05 Jalubí
Chřiby-průvodce.cz - portál turistické oblasti Chřiby